Kurs

Kurs online

Sens stymulacji rozwoju dziecka

dr n. med. Bożena Dołyk
Warsztaty dla nauczycieli doskonalące umiejętności praktyczne związane z włączaniem TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne).
150 zł 
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć
 • poznasz ogólnodostępne aplikacje do tworzenia materiałów elektronicznych przeznaczonych do pracy z uczniami na zajęciach w szkole i w domu.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Stymulacja rozwoju dziecka to bardzo często pojawiające się określenie. Można nabyć niezliczone zabawki, programy, akcesoria mające pobudzać rozwój dziecka. Wiele dzieci poddawanych jest rozmaitym działaniom terapeutycznym – czy terapia ma polegać na stymulacji dziecka?
Tymi zagadnieniami będziemy zajmować się na webinarium…
Prowadząca, dr n. med. Bożena Dołyk jest neurologiem dziecięcym, od ponad 25 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością, prowadzi szkolenia dla lekarzy, fizjoterapeutów , neurologopedów, pedagogów.

Cel:
Określenie ram, w których się poruszamy wspierając rozwój dziecka. Określenie nadrzędnych potrzeb dziecka i zasadniczych umiejętności, warunkujących przetrwanie i stanowiących podstawę rozwoju i uczenia się.

Kurs dotyczy przede wszystkim dzieci małych, chociaż pozwala zrozumieć funkcjonowanie dzieci starszych i ich potrzeby rozwojowe.

Rozwijane umiejętności:

 • Określenie potrzeb dziecka związanych z jego rozwojem
 • Umiejętność globalnego spojrzenia na potrzeby dziecka
 • Dla osób chętnych możliwość kontynuacji szkolenia w mniejszych grupach

Ważne informacje:

 • kurs online, tożsamy z kursem stacjonarnym, po ukończeniu kursu można kontynuować edukację na kursie II stopnia.
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkoln

 

Plan kursu

 1. Znaczenie i rola TIK w edukacji.
 2. TIK na zajęciach przedmiotowych.
 3. Technologie informacyjne w terapii pedagogicznej.
 4. Multimedialne programy edukacyjno-terapeutyczne – analiza zawartości programów.
 5. Dostosowanie TIK do indywidualnych potrzeb uczniów ze SPE.
 6. Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i platform edukacyjnych.

Prowadzący

question-mark-2492009_640

dr n. med. Bożena Dołyk

neurolog, prowadzi szkolenia

Neurolog dziecięcy, od ponad 25 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością, prowadzi szkolenia dla lekarzy, fizjoterapeutów , neurologopedów,  pedagogów.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej