Kurs online

RAMOWY PLAN TERAPII DLA DZIECKA Z ZABURZENIAMI SI

Małgorzata Wiśniewska–Kamienik
Warsztaty poświęcone są doskonaleniu umiejętności prowadzenia terapii SI. Dotyczą ramowego planu terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI.
590 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • planowania terapii dla dziecka z zaburzeniami SI 
 • poznasz wskazówki do prowadzenia terapii SI 
 • poznasz kwestionariusze identyfikacji sensorycznej oraz scenariusze terapeutyczne
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

 1. WYKŁAD ZAWIERAJĄCY NASTĘPUJĄCE TREŚCI:
 • ROLA BAZOWYCH SYSTEMÓW SENSORYCZNYCH W UJĘCIU TERAPEUTYCZNYM.
 • WAŻNE ELEMENTY W PROCESIE REGULACJI NIEZBĘDNE DO PLANOWANIA TERAPII.
 • WSKAZÓWKI DO TERAPII SI.
 1. WARSZTATY:
 • PLANOWANIE TERAPII DLA DZIECKA Z ZABURZENIAMI MODULACJI SENSORYCZNEJ
 • Film prezentujący indywidualny przypadek,
 • Analiza opisu diagnostycznego,
 • Schemat jednostki terapeutycznej,
 • Zastosowanie diety sensorycznej i modyfikacja środowiska
 • PLANOWANIE TERAPII DLA MAŁEGO DZIECKA
 • Film prezentujący indywidualny przypadek,
 • Analiza opisu diagnostycznego,
 • Schemat jednostki terapeutycznej,
 • Zastosowanie diety sensorycznej i modyfikacja środowiska
 • PLANOWANIE TERAPII DLA DZIECKA Z ZABURZENIAMI POSTURALNYMI
 • Film prezentujący indywidualny przypadek,
 • Analiza opisu diagnostycznego,
 • Schemat jednostki terapeutycznej,
 • Zastosowanie diety sensorycznej i modyfikacja środowiska
 1. NARZĘDZIA:
 • KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACJI SENSORYCZNEJ
 • SCENARIUSZE TERAPEUTYCZNE

Ważne informacje:
uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej