Kurs

ROZWIJANIE FUNKCJI WYKONAWCZYCH. WSPIERAJĄCA ROLA NAUCZYCIELA W OSIĄGANIU PRZEZ DZIECKO GOTOWOŚCI SZKOLNEJ - KURS ONLINE

Informacje podstawowe

Termin: 27.05.2020, godz. 10.00-12.00

Prowadzenie: Beata Wacławowicz –  terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog; terapeutka Metody Feuersteina IE z bogatym doświadczeniem w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”. Ekspert w projekcie innowacyjnym „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” (obszary: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna; planowanie i monitorowanie działań edukacyjno-terapeutycznych). Kierownik studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z arteterapią na Uniwersytecie SWPS
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy
Liczba godzin: 2
Cena: 69 zł 

Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Jak pokazują najnowsze wyniki badań z zakresu neuropsychologii, sukcesy edukacyjne dziecka w większym stopniu uzależnione są od poziomu rozwoju funkcji wykonawczych niż ilorazu inteligencji. Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych, który zostanie omówiony podczas szkolenia, jest doskonałą propozycją dla przedszkoli, które szukają efektywnych, atrakcyjnych dla dziecka metod pracy. Zajęcia takie, z wykorzystaniem podłogi interaktywnej, są adresowane nie tylko dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, mają charakter wspierający rozwój każdego dziecka w zakresie kompetencji bazowych związanych z procesem uczenia się; wdrażają dziecko do myślenia problemowego, a także przygotowują do nauki czytania.  

Program :

 1. Funkcje wykonawcze jako kompetencje bazowe
 • Co to są funkcje wykonawcze?
 • Jakie jest ich znaczenie w procesie uczenia się?
 1. Wiek przedszkolny kluczowym etapem rozwoju funkcji wykonawczych
 • Jakie elementy rozwoju wieku przedszkolnego najbardziej sprzyjają rozwojowi funkcji wykonawczych?
 1. Rola nauczyciela w stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych
 • Jaki model/styl pracy edukacyjno-wychowawczej sprzyja sukcesom dziecka?
 1. Metoda Integracji Funkcji Wykonawczych (innowacyjne narzędzie)
 • Nasze doświadczenia (przybliżenie metody, filmy z dziećmi).
 1. Jak na co dzień wspierać rozwój funkcji wykonawczych?
 • Przykłady ćwiczeń, które można włączyć w bieżące działania wychowawczo-edukacyjne.

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Kurs online

  Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych

  Beata Wacławowicz
  Warsztaty dla nauczycieli doskonalące umiejętności praktyczne związane z włączaniem TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne).
  89 zł
  Kurs obejmuje

  Czego się nauczysz

  • wzbogacisz warsztat pracy w oparciu o nasze doświadczenia w zakresie stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych – innowacyjne narzędzie, filmy z dziećmi
  • poznasz przykłady wspierania rozwoju funkcji wykonawczych w codziennej pracy edukacyjno-terapeutycznej.
  • dowiesz się, co to są funkcje wykonawcze i jakie jest ich znaczenie w procesie uczenia się
  • zapoznasz się z Metodą Integracji Funkcji Wykonawczych – model/styl pracy

  Wymagania

  • komputer podłączony do internetu

  Opis

  Celem edukacji przedszkolnej jest przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Jak pokazują badania z dziedziny neuropsychologii, wyniki szkolne dziecka, a następnie jego sukcesy życiowe i zawodowe zależą od poziomu rozwoju funkcji wykonawczych. Rozwój funkcji wykonawczych ma większe znaczenie dla gotowości szkolnej niż iloraz inteligencji. Podczas szkolenia przedstawiony zostanie Program Rozwoju Fundacji Wykonawczych – proponowana  koncepcja pracy z dzieckiem –  wraz z nowoczesnym narzędziem umożliwiającym jego realizację (fragmenty filmu z prowadzonych zajęć z dziećmi). 

  Program adresowany jest nie tylko dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, ma charakter wspierający rozwój każdego dziecka w zakresie kompetencji bazowych związanych z przebiegiem procesu uczenia się:

  • daje dziecku przestrzeń do naturalnego, samodzielnego eksperymentowania i doświadczania,
  • nie hamuje naturalnej potrzeby ruchu,
  • rozwija kompetencje komunikacyjne i społeczne,
  • wspiera rozwój poznawczy,
  • rozwija koncentrację uwagi,
  • uczy korzystania z informacji zwrotnych,
  • wdraża umiejętność planowania i monitorowania własnych działań,
  • uczy kontrolowania emocji i hamowania impulsywnych reakcji,
  • przygotowuje do nauki czytania. 

  Cele

  • zainteresowanie nauczycieli/terapeutów zagadnieniem funkcji wykonawczych
  • wzbogacanie warsztatu pracy o wiedzę na temat nowych metod i narzędzi do przygotowania i prowadzenia zajęć
  • podniesienie kompetencji w zakresie stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych u dzieci

  Ważne informacje:

  • kurs online
  • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

  Plan kursu

  Plan kursu :

  1. Funkcje wykonawcze jako kompetencje bazowe.
  • Co to są funkcje wykonawcze?
  • Jakie jest ich znaczenie w procesie uczenia się?
  1. Wiek przedszkolny kluczowym etapem stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych.
  • Jakie elementy rozwoju wieku przedszkolnego najbardziej sprzyjają rozwojowi funkcji wykonawczych?
  1. Rola nauczyciela w stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych.
  • Jaki model/styl pracy sprzyja osiąganiu dojrzałości szkolnej i dalszej perspektywie rozwoju.
  1. Metoda Integracji Funkcji Wykonawczych (innowacyjne narzędzie).
  • Nasze doświadczenia (przybliżenie metody, filmy z dziećmi).
  1. Jak na co dzień wspierać rozwój funkcji wykonawczych?
  • Przykłady ćwiczeń, które można włączyć w bieżące działania wychowawczo-edukacyjne.

  Prowadzący

  question-mark-2492009_640

  Beata Wacławowicz

  terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog

  terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog; terapeutka Metody Feuersteina IE z bogatym doświadczeniem w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”. Ekspert w projekcie innowacyjnym „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” (obszary: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna; planowanie i monitorowanie działań edukacyjno-terapeutycznych). Kierownik studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z arteterapią na Uniwersytecie SWPS

  rejestracja

  Instrukcja rejestracji

  Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

  Krok 1
  Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

  Krok 2 (opcjonalny)
  Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
  Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

  Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

  Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

  Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

  Krok 3
  Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

  Krok 4
  Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

  Krok 5
  Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

   Formularz rejestracji

   Województwo:

   Dane do faktury: (opcjonalne)


   TakNie


   TakNie


   TakNie

   Informacje o ochronie danych osobowych
   Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej