Kurs

Kurs online

Plany terapii w SI

Magdalena Okrzasa, Monika Konopka
790 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • udoskonalisz umiejętność tworzenia strategii terapeutycznych w odniesieniu do danego obszaru zakłóceń przetwarzania sensorycznego
 • rozwiniesz zdolność obserwacji i oceny zmian jakościowych w aktywnościach dziecka w czasie terapii
 • poszerzysz umiejętności analizy celów dobieranych aktywności i sposobów wykorzystywania sprzętu terapeutycznego
 • pogłębisz myślenie terapeutyczne jako połączenie strategii gabinetowych i działań w środowisku domowym

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

 

Kurs dla terapeutów SI.

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Plan kursu

 1. Krótkie przypomnienie charakterystyki poszczególnych obszarów SI w celu wyznaczenia kluczowych celów w terapii z dzieckiem o danej specyfice zakłóceń przetwarzania sensorycznego.
 2. Bazowa struktura jednostki terapeutycznej.
 3. Struktury jednostek terapeutycznych dla poszczególnych obszarów zakłóceń w SI- ćwiczenia warsztatowe na sprzęcie terapeutycznym.
 4. Specyfika pracy nad systemem przedsionkowym dla poszczególnych grup dzieci z problemami sensorycznymi.
 5. Analiza stanu pobudzenia dziecka w trakcie sesji terapeutycznej- wyznaczanie progów zauważania i awersyjnej reakcji na bodziec. Ćwiczenia wyznaczania poziomu stanu pobudzenia na wykres indywidualny dziecka.
 6. Skala do oceny jakościowej pracy terapeutycznej z dzieckiem, jego reakcji, organizacji zachowania, poziomu aktywności w przestrzeni czasowej w czasie pojedynczej sesji, a także w kolejnych miesiącach terapii.
 7. Analiza nagrania z sesji terapeutycznej z przyporządkowaniem zaobserwowanych  reakcji dziecka na skali do oceny jakościowej.
 8. Tworzenie ram do programu domowego i zaleceń dla rodziców dla danego typu dysfunkcji, będącego odbiciem celów terapeutycznych realizowanych na sesji SI.
 9.  

Prowadzący

question-mark-2492009_640

Magdalena Okrzasa

question-mark-2492009_640

Monika Konopka

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej