Kurs

Organizacja wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (IPET, PPP, rewalidacja, WWR, program Za Życiem)

Informacje podstawowe

Termin: do ustalenia – w sprawie szczegółów prosimy o kontakt: szkolenia@promykslonca.pl (w mailu prosimy o podanie dogodnego dla Państwa terminu).

Prowadzenie: B. Wacławowicz, M. Gębicka-Zdanewicz

Adresaci: rady pedagogiczne

Liczba godzin: do ustalenia

Cena: do ustalenia

Czego się nauczysz

 • zapoznasz się z dostępnymi możliwościami wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (rodzaje i wymogi)
 • wzbogacisz warsztat pracy w oparciu o nasze doświadczenia w zakresie organizacji kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
 • poznasz przykłady prowadzenia dokumentacji

 

Opis

Organizacja wsparcia dla dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi stanowi duże wyzwanie dla przedszkola. Proces ten wymaga orientacji w dostępnych systemach pomocowych, znajomości przepisów oraz umiejętności realnego przełożenia ich na rzeczywistość konkretnej placówki (z uwzględnieniem jej specyfiki, zasobów kadrowych, możliwości współpracy z innymi podmiotami). W praktyce nie jest to łatwe zadanie. Fundacja „Promyk Słońca” od wielu lat łączy różne działania pomocowe, mając równocześnie doświadczenie w prowadzeniu żłobka, przedszkola i szkoły. Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji kształcenia dziecka z niepełnosprawnością oraz we wdrażaniu wszystkich dostępnych programów i łączeniu ich w taki sposób, by się uzupełniały a nie powielały, nauczyło nas uważnego interpretowania przepisów tak, by były wsparciem a nie ograniczeniem dla naszych działań. Chcemy podzielić się praktycznym doświadczeniem w tym zakresie.

Cele

 • wzbogacanie warsztatu pracy o praktyczną wiedzę na temat  możliwości wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (rodzaje i wymogi)
 • podniesienie kompetencji w zakresie koordynacji działań pomocowych (rewalidacja, PPP, WWR, Program „Za życiem”)
 • podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia dokumentacji

Plan kursu:

 

 1. Rozpoznanie potrzeb
 2. Określenie możliwości wsparcia (rodzaje i wymogi)
 3. Ustalenie zasobów placówki
 4. Skoordynowanie pomocy
 5. Prowadzenie dokumentacji (przykłady)

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych