Kurs

Kurs online

Integracja Funkcji Wykonawczych

dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz, Beata Wacławowicz
Jak pokazują najnowsze badania z dziedziny neuropsychologii, poziom rozwoju funkcji wykonawczych ma większe znaczenie dla osiągnięć szkolnych dziecka niż poziom jego inteligencji czy też wyjściowe umiejętności czytania i liczenia. Funkcje wykonawcze są kluczowe dla rozwoju poznawczego, społecznego i psychicznego. To dzięki nim zachowanie człowieka staje się planowe, celowe, świadome i wybiórcze, zaś jego reakcje – elastyczne i kontrolowane
750 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • wzbogacisz warsztat pracy w oparciu o nasze doświadczenia w zakresie stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych – innowacyjne narzędzie, filmy z dziećmi
 • poznasz przykłady wspierania rozwoju funkcji wykonawczych w codziennej pracy edukacyjno-terapeutycznej.
 • dowiesz się, co to są funkcje wykonawcze i jakie jest ich znaczenie w procesie uczenia się
 • zapoznasz się z Metodą Integracji Funkcji Wykonawczych – model/styl pracy

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Podczas szkolenia uczestnicy poznają Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych – nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem wykorzystującą nowoczesne narzędzie edukacyjno-terapeutyczne (podłogę multimedialną). Szkolenie odbywa się głównie w formie warsztatów. W części teoretycznej omawiane są podstawy naukowe metody Integracji Funkcji Wykonawczych. W części praktycznej uczestnicy uczą się, jak prowadzić zajęcia edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z założeniami programu, poznają pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania przebiegu terapii.

Cel: przygotowanie specjalistów do prowadzenia treningów funkcji wykonawczych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat z zakresu terapii Integracji Funkcji Wykonawczych.
Kurs uprawnia do prowadzenia terapii funkcji wykonawczych z wykorzystaniem interaktywnego Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych®

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Plan kursu

 • I DZIEŃ – 8 GODZ.  (GODZ. 9.00 – 16.00)

Interdyscyplinarna natura funkcji wykonawczych dr n. med. A. Pietraszkiewicz

 • Mózgowa organizacja funkcji wykonawczych
 • Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka a kontrolująca funkcja uwagi.

Wprowadzenie do treningu Funkcji Wykonawczych – zagadnienia teoretyczne: B. Wacławowicz

 • Koncepcje funkcji wykonawczych
 • Związek funkcji wykonawczych z innymi procesami psychicznymi

funkcje wykonawcze a uwaga
funkcje wykonawcze a pamięć
funkcje wykonawcze a intelekt
funkcje wykonawcze a język
funkcje wykonawcze a emocj

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych

Koncepcja i założenia programu

II DZIEŃ – 8 GODZ. (GODZ. 9.00 – 16.00) 

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych: B. Wacławowicz

Metodyczna analiza programu/multimedialnych ćwiczeń z wykorzystaniem podłogi interaktywnej
Analiza przypadków

Ćwiczenia praktyczne – metodyka prowadzenia zajęć

III DZIEŃ – 6 GODZ. (GODZ. 9.00 – 14.00)
Ćwiczenia praktyczne – metodyka prowadzenia zajęć
Terapeutyczna wartość programu

Narzędzia diagnostyczne
Organizacja zajęć, planowanie terapii, stopniowanie trudności
Arkusz monitorowania

Prowadzący

question-mark-2492009_640

Dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz

pediatra

ceniony specjalista z zakresu wad i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Autorka programów szkoleniowych dla lekarzy i terapeutów. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnostyki metodą Vojty (jedna z trzech osób w Polsce), a także Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Kierownik studiów podyplomowych na kierunku „Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka”, realizowanych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

question-mark-2492009_640

Beata Wacławowicz

terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog

terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog; terapeutka Metody Feuersteina IE z bogatym doświadczeniem w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”. Ekspert w projekcie innowacyjnym „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” (obszary: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna; planowanie i monitorowanie działań edukacyjno-terapeutycznych). Kierownik studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z arteterapią na Uniwersytecie SWPS

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej