Kurs

Kurs online

Funkcje wzrokowe

mgr Barbara Pakuła
Na szkoleniu dowiesz się jak działa wzrok, jak możemy sprawdzić jego działanie. Wskażemy najczęstsze problemy i będziesz mógł szybciej przeciwdziałać zaburzeniom oraz efektywniej będziesz współpracował z innymi specjalistami.
500 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • poznasz działanie układu wzrokowego i dowiesz się, od czego zależy jego praca
 •  dowiesz się, jak szybko rozpoznać problem i do kogo odesłać pacjenta 
 • dowiesz się jak działa wzrok i jak sprawdzić jego działanie
 • będziesz mógł szybciej przeciwdziałać zaburzeniom oraz efektywniej będziesz współpracował z innymi specjalistami.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Pracujesz z dziećmi? Prowadzisz terapię SI? Wczesne wspomaganie rozwoju?

Chcesz poznać działanie układu wzrokowego? Od czego zależy jego poprawna praca? Jakie procesy składają się na widzenie?

Chcesz szybko rozpoznać problem? Wiedzieć do kogo i kiedy odesłać pacjenta?

Razem z podopiecznymi chcesz wzmacniać ich widzenie? Ruchy oczu? Akomodację?

Przejdziemy wspólnie przez drogę teoretyczną, diagnostyczną i ćwiczeniową. W przejrzysty sposób pokażę Ci jak działa wzrok, jak możemy sprawdzić jego działanie. Wskażę najczęstsze problemy i będziesz mógł szybciej przeciwdziałać zaburzeniom oraz efektywniej będziesz współpracował z innymi specjalistami.

Podczas warsztatu omówimy i przećwiczymy konkretne sekwencje zadań wzrokowych. Razem przejdziemy przez ćwiczenia proste i trudne. Sam je wykonasz!

Plan kursu

 1. Funkcje wzrokowe – omówienie – oraz związanych z nią problemów wzrokowych – wykład

– percepcja wzrokowa i jej zaburzenia;

– ruchy oczu i ich zaburzenia;

– akomodacja oraz jej zaburzenia;

– widzenie obuoczne oraz jego zaburzenia;

2. Przykładowe złożone zaburzenia – wykład

 – skurcz akomodacji,

-optodysleksja;

3. Diagnoza – warsztaty

– percepcja wzrokowa;

– ruchy oczu;

– akomodacja;

– widzenie obuoczne;

4. Ćwiczenia – warsztaty

– percepcja wzrokowa;

– ruchy oczu;

– akomodacja;

– widzenie obuoczne;

Prowadząca

question-mark-2492009_640

mgr Barbara Pakuła

optometrysta, terapeuta widzenia, kontaktolog. Autorka książek, akcesoriów do terapii widzenia.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej