Kurs online

Dziecko z dysleksją - terapia pedagogiczna z wykorzystaniem TIK

dr Elżbieta Szala
Warsztaty dla nauczycieli doskonalące umiejętności praktyczne związane z włączaniem TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do tworzenia narzędzi edukacyjnych.
350 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • stosować TIK w terapii pedagogicznej dzieci z dysleksją
 • poznasz aplikacje ułatwiające utrwalanie wiedzy i umiejętności szkolnych
 • poznasz przydatne narzędzia TIK
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Warsztaty dla nauczycieli-terapeutów doskonalące umiejętności praktyczne związane z włączaniem TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) do przygotowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz do tworzenia narzędzi
terapeutycznych. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane ogólnodostępne aplikacje do tworzenia materiałów elektronicznych przeznaczonych do zdalnej pracy terapeutycznej z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania
i pisania.

Cele:

 • zainteresowanie nauczycieli/ włączeniem narzędzi informatycznych do warsztatu terapeuty;
 • budowanie warsztatu pracy nauczycieli/terapeutów o umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć on-line;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie praktycznego korzystania z narzędzi informatycznych w zdalnej terapii pedagogicznej.

Ważne informacje:
uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Plan kursu

 1. Znaczenie TIK w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Zastosowanie TIK w terapii pedagogicznej dzieci z dysleksją.
 3. Aplikacje ułatwiające utrwalanie wiedzy i umiejętności szkolnych.
 4. Wirtualne zasoby edukacyjne ułatwiające kształtowanie umiejętności szkolnych uczniów.
 5. Narzędzie TIK pomocne w motywowaniu uczniów do czytania, poszerzaniu wiadomości z zakresu poszczególnych przedmiotów; rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu pomocy dydaktycznych zgodnie z celem zajęć i potrzebami konkretnego ucznia, indywidualizowaniu pracy z uczniem.
 6. Dyskusja z kursantami i odpowiedzi na pytania.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej