Kurs

Kurs online

Diagnoza różnicowa zaburzeń dzieci ze spectrum autyzmu. Podstawowe założenia pracy metodą SI w terapii dzieci z autyzmem.

dr nauk medycznych Ewa Urbanowicz, Magdalena Okrzasa​
Dwudniowe szkolenie dla terapeutów pracujących z dziećmi ze spectrum autyzmu.
590 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • różnicować zaburzenia ze spektrum autyzmu w trakcie procesu diagnostycznego oraz zaburzenia neurorozwojowe, zachowania oraz psychiczne, które mogą również współwystępować z ASD.
 • pogłębisz wiedzę na temat złożoności czynników wpływających na funkcjonowanie dziecka ze spectrum autyzmu.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Część I. Diagnoza różnicowa zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz współwystępujące zaburzenia neurorozwojowe

Cele:

 • Aktualne badania wskazują, że 83 procent dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD- Autism Spectrum Disorder) ujawnia co najmniej jedno inne zaburzenie: somatyczne, genetyczne, neurologiczne, neurorozwojowe lub psychiczne.
 • Obowiązująca obecnie klasyfikacja zaburzeń psychicznych- DSM 5, wskazuje, że należy określić czy u dziecka z ASD współistnieją również inne zaburzenia. Ma to istotne znaczenie nie tylko podczas procesu diagnostycznego, lecz implikuje również dalsze postępowanie terapeutyczne.
 • Współistniejące zaburzenia mogą w znacznym stopniu ograniczać skuteczność terapii dzieci z autyzmem, utrudniać nabywanie przez nie wiedzy, zaburzać ich codzienne funkcjonowanie, doprowadzając do jeszcze większej stygmatyzacji, izolacji, co z kolei może mieć negatywny wpływ na ich stan psychiczny oraz dalsze rokowanie.
 • Ważna jest też również świadomość, że pewne zaburzenia mogą “maskować” współistniejące z nimi objawy ASD, utrudniając ich diagnozę.
 • Podczas szkolenia zostaną omówione zaburzenia, z którymi należy różnicować zaburzenia ze spektrum autyzmu w trakcie procesu diagnostycznego oraz zaburzenia neurorozwojowe, zachowania oraz psychiczne, które mogą również współwystępować z ASD.

 

Część II. Podstawowe założenia w pracy metodą SI z dziećmi ze spectrum autyzmu

Cele:

 • zwrócenie uwagi i pogłębienie wiedzy na temat złożoności czynników wpływających na funkcjonowanie dziecka ze spectrum autyzmu
 • omówienie specyfiki zakłóceń przetwarzania sensorycznego w tej grupie pacjentów
 • problemy diagnostyczne – rola obserwacji klinicznej, dostosowania procedur testowych i właściwej interpretacji reakcji dziecka z autyzmem
 • zaznaczenie roli diety sensorycznej jako podstawowego działania terapeutycznego

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Plan kursu

Program część I:

 1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD) oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine
 2. Diagnostyka różnicowa, zaburzenia “maskujące” zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 3. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
 4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 5. Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 6. Zaburzenia lękowe
 7. Zaburzenia nastroju
 8. Zaburzenia psychotyczne
 9. Zaburzenia snu
 10. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
 11. Zachowania agresywne i autoagresywne

Program część II:

1.Specyfika czynników wpływających na funkcjonowanie i stan pobudzenia dziecka ze spectrum autyzmu:

– czynniki neuroanatomiczne

– czynniki metaboliczne i alergiczne

– czynniki psychologiczne

2.Podstawowe obszary zakłóceń przetwarzania sensorycznego:

-niedojrzałe procesy modulacji jako osiowy problem sensoryczny.

-trudności w różnicowaniu wrażeń czuciowych i ruchowych.

-problemy posturalne.

– specyfika trudności w obrębie praksji

3.Problematyka narzędzi diagnostycznych i trafności diagnozy SI dziecka ze spectrum.

4.Myślenie i analiza kliniczna jako podstawowa droga diagnostyczna problemów sensorycznych w tej grupie dzieci.

5.Podstawowe zasady budowania programów diety sensorycznej i sposobów monitorowania jej w środowisku domowym.

Prowadzący

question-mark-2492009_640

dr nauk medycznych Ewa Urbanowicz

question-mark-2492009_640

Magdalena Okrzasa

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej