Kurs online

Diagnoza nauczycielska ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu

dr Elżbieta Szala
Warsztaty dla nauczycieli zapoznające z problematyką diagnozy trudności w nauce czytania i pisania.
590 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • poznasz metody, narzędzia i procedury badawcze stosowane w diagnozie nauczycielskiej
 • otrzymasz wskazówki do interpretacji wyników diagnozy
 • poznasz metody i techniki badania pedagogicznego trudności w nauce czytania i pisani
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

W trakcie procesu dydaktycznego nauczyciel może zaobserwować u uczniów różne objawy wskazujące na nieharmonijny rozwój funkcji percepcyjno – motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg nauki czytania i pisania. W celu prawidłowej obserwacji uczniów, których trudności mogą mieć charakter dyslektyczny, niezbędne są narzędzia ułatwiające przeprowadzenie takich obserwacji. Diagnoza nauczycielska nie wskazuje na występowanie dysleksji lub jej brak, ale sygnalizuje istnienie problemu, który powinien być zdiagnozowany w PPP.

Cele:

·         Zapoznanie z problematyką diagnozy trudności w nauce czytania i pisania

·         zainteresowanie nauczycieli włączeniem narzędzi diagnostycznych w bieżącej pracy dydaktycznej;

·         budowanie warsztatu pracy nauczycieli o umiejętności diagnozy nauczycielskiej trudności w czytaniu i pisaniu;

·         podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie praktycznego korzystania z narzędzi diagnostycznych w procesie dydaktycznym;

Ważne informacje:
uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Plan kursu

• Wprowadzenie do problematyki diagnozy nauczycielskiej.
• Metody diagnozy nauczycielskiej.
• Prezentacja wybranych metod i technik badania pedagogicznego trudności w nauce czytania i pisania
• użyteczne metody, narzędzia i procedury badawcze stosowane w diagnozie nauczycielskiej oraz wskazówki do interpretacji wyników diagnozy
• Opracowanie informacji o dziecku na podstawie zebranego materiału i interpretacja wyników (różnice indywidualne w zakresie wiedzy i umiejętności)
• Dyskusja z kursantami i odpowiedz na pytania

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej