Kurs

Czego się nauczysz

  • oceny rozwoju społecznego osoby z ASD( od wczesnego dzieciństwa po dorosłość)
  • rozpoznawania problemów społeczne dzieci z innymi zaburzeniami ADHD
  • oceny potrzeb dzieci z zaburzeniami mowy pod kątem rozwoju umiejętności społecznych
  •  
  • metod i technik rozwoju społecznego, które można zastosować                     w przedszkolu, szkole i w domu
  • zasad realizowania treningów umiejętności społecznych w grupie
  • kształtowania nawyku celowej aktywności