Kurs

Kurs online

Diagnoza i terapia SI małego dziecka- jakościowa ocena rozwoju motorycznego, ocena kliniczna procesów SI, terapia i programy domowe

dr n. med Elżbieta Binek, Magdalena Okrzasa, Sylwia Williams
Dwudniowe szkolenie dla terapeutów pracujących z małymi dziećmi.
750 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • poznasz problemy oceny jakościowej rozwoju motorycznego małego dziecka w odniesieniu do ontogenezy odruchowej
 • poznasz specyfikę oceny zakłóceń pracy mięśniowej w poszczególnych fazach rozwoju dziecka 0-2 lata
 • udoskonalisz umiejętności diagnostyczne w zakresie procesów integracji sensorycznej w odniesieniu do małego dziecka 0-2 lata
 • rozwiniesz umiejętności analizy danych uzyskanych z obserwacji klinicznej SI wyznaczających cele terapeutyczne
 • pogłębisz wiedzę 0 diecie sensorycznej i zasadach tworzenia programów domowych

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

 

Kurs dla terapeutów SI pracujących z małymi dziećmi.

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Plan kursu

 1. Rozwój odruchowy małego dziecka 0-1r.ż
 2. Ocena jakościowa poszczególnych faz rozwoju motorycznego małego dziecka ( 0-2 lata)
 3. Kryteria oceny zakłóceń pracy mięśniowej- granice między normą rozwojową a sygnałami wymagającymi interwencji fizoterapeutycznej.
 4. Wskazania dla terapeutów SI do terapii z małym dzieckiem uwzględniające zalecenia fizjoterapeuty do poszczególnych typów problemów z pracą mięśni.
 5. Specyfika diagnozy małego dziecka pod kątem zakłóceń procesów SI- ograniczenia i modyfikacje.
 6. Obserwacja kliniczna jako podstawowe narzędzie w diagnozie małego dziecka- dostosowanie procedur i trafność diagnostyczna.
 7. Dieta sensoryczna – podstawowe założenia i zasady tworzenia programów indywidualnych dla dziecka.
 8. Terapia SI z małym dzieckiem- warunki i strategie terapeutyczne.

Prowadzący

question-mark-2492009_640

dr nauk medycznych Ewa Urbanowicz

question-mark-2492009_640

Magdalena Okrzasa

question-mark-2492009_640

Sylwia Williams

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej