Kurs

Kurs online

Depresja i inne zaburzenia nastroju - jak rozpoznać, jak pomóc?

dr Ewa Urbanowicz
Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą depresji i zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
290 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • poznasz kryteria diagnostyczne, służące rozpoznaniu zaburzeń nastroju, zgodnie z
  klasyfikacjami ICD 10, oraz DSM 5. 
 • poznasz rolę nauczyciela, lekarzy innych specjalności, na przykład kardiologa, neurologa w procesie diagnozy zaburzeń depresyjnych
 • poznasz zagadki „masek depresji” i zaburzeń współistniejących.
 • poznasz sposoby pomocy dzieciom i młodzieży ujawniających zaburzenia nastroju
 • poznasz metody i zasady terapii zaburzeń nastroju, zalecanych dla dzieci i młodzieży

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Zaburzenia depresyjne ujawniają się u  około 2 do 3 % dzieci w wieku od 6 do 12 roku oraz u 6 do 8 % młodzieży od 12 do 17 roku życia.

Zaburzenia nastroju mogą powodować zmianę postrzeganie siebie, w istotny sposób wpłynąć na poczucie własnej wartości, wywołać poczucie winy, beznadziejności, doprowadzając do izolacji, powodując uczucie bezsensu istnienia. Szczególnie niebezpiecznym zagrożeniem mogą być myśli i tendencje samobójcze.

Ważnym zagadnieniem jest również związek zaburzeń depresyjnych z zaburzeniami funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, planowania, organizacji) co ma znaczenie w nabywaniu wiedzy, funkcjonowaniu w szkole. Omówimy dlaczego tak zwany „wagarowicz” może nieść ze sobą historię depresji, a nie jest, jak powszechnie sądzi się „buntującym się” lub „leniwym” nastolatkiem.

Zaburzenia współistniejące – jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, lękowe, obsesyjno – kompulsyjne, tiki, to również istotny problem, gdyż depresja może być wtórna do trudnych doświadczeń młodych osób.

Podczas szkolenia:

Zapoznamy się kryteriami diagnostycznymi, służącymi rozpoznaniu zaburzeń nastroju, zgodnie z klasyfikacjami ICD 10, oraz DSM 5. Omówimy poszczególne objawy warunkujące rozpoznanie  w.w. zaburzeń.

Odpowiemy na pytanie jaką rolę może pełnić nauczyciel, lekarze innych specjalności, na przykład kardiolog, neurolog w procesie diagnozy zaburzeń depresyjnych, w kontekście zaburzeń poznawczych i objawów somatycznych towarzyszących depresji.

Poznamy zagadki „masek depresji” i zaburzeń współistniejących.

Zajmiemy się poszukiwaniem przyczyn- w gąszczu wielu czynników psychogennych, na przykład stresogennych sytuacji (np.: „choroba braku rozwiązań”, „choroba strat”) lub czynników biologicznych, na przykład  towarzyszących innych chorobom sprzyjającym wystąpieniu zaburzeń nastroju, niedoborom pokarmowym, roli procesów zapalnych, czy środków psychoaktywnych (uzależniających).

Porozmawiamy o sposobach pomocy dzieciom i młodzieży ujawniających zaburzenia nastroju- roli wsparcia otoczenia, psychoterapii oraz farmakoterapii. Poznamy, oparte na dowodach metody, zasady terapii zaburzeń nastroju, zalecanych dla dzieci i młodzieży.

Ważne informacje:

 • kurs online
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Prowadzący

question-mark-2492009_640

dr Ewa Urbanowicz

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej