Kurs

Metoda Dobrego Startu I stopnia

Informacje podstawowe

Termin: 23-24.03.2020. – rekrutacja otwarta, wolne miejsca
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – psycholog kliniczny, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego
Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Liczba miejsc: 40
Liczba godzin: 17,5
Cena: 390zł (100zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 290zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis: Metoda Dobrego Startu, opracowana przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz, ma charakter profilaktyczno-terapeutyczny i diagnostyczny, jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do czytania i pisania, a niezbędna dla dzieci z opóźnieniami funkcji językowych, spostrzeżeniowych, ruchowych czy motorycznych i w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym. Jest to metoda wspierania rozwoju psychomotorycznego, rehabilitacji psychomotorycznej i edukacji z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się.

Cel: Zapoznanie z teoretycznymi podstawami metody, strukturą i organizacją zajęć, badaniami nad efektywnością i możliwością zastosowań w edukacji, wspieraniem rozwoju psychoruchowego i terapią.

Program kursu

I dzień kursu 
9.00 – 18.30

 1. Integracja percepcyjno-motoryczna i uczenie się polisensoryczne a czytanie i pisanie.
 2. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):
  • Metoda Le Bon Depart jako pierwowzór MDS,
  • Metoda Dobrego Startu w Polsce.
 3. MDS jako metoda aktywizowania rozwoju psychomotorycznego i korygowania jego zaburzeń:
  • założenia MDS,
  • zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń
  • rozwoju oraz w edukacji,
  • zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
 4. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS:
  • rodzaje zajęć i ćwiczeń (diapozytywy),
  • struktura zajęć – film „METODA: Dobrego Startu”.
 5. Modyfikacje MDS – prezentacja materiału filmowego i praktyczna demonstracja ćwiczeń:
  • piosenki i rysunki (dla dzieci od 3-4 r.ż.),
  • piosenki i znaki (dla dzieci od 5 do 10 r.ż.)
  • piosenki i litery (dla dzieci 6-7 letnich).
 6. dyskusja.Efekty uczenia się: uczestnik posiada umiejętność wykorzystywania Metody Dobrego Startu 

II dzień  kursu
9.00 – 17.00

 1. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS:
  1. zespołowe i indywidualne formy zajęć,
  2. dobór i liczebność grupy,
  3. czas trwania zajęć,
  4. urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.
 2. Programowanie zajęć:
  1. plan długoterminowy i krótkoterminowy – założenia, programowanie,
  2. struktura zajęć, rodzaje ćwiczeń i organizacja zajęć na różnych poziomach trudności – analiza materiału filmowego,
  3. zastosowanie Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Metoda Dobrego Startu jako narzędzie diagnozy:
  1. sposób notowania i interpretowania obserwacji o zachowaniu dziecka (Skala Obserwacji Zachowania) oraz o przebiegu zajęć,
  2. analiza wytworów dzieci jako narzędzia diagnozy.
 4. Efektywność Metody Dobrego Startu
  1. wyniki badań nad efektywnością MDS
  2. analiza materiału z zajęć MDS pod kątem oceny efektów pomocy w indywidualnych przypadkach (studium przypadku).
 5. Dyskusja.

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji „Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij