Kurs

Kurs online

Metoda Dobrego Startu MDS ® Marty Bogdanowicz – teoria

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Metoda Dobrego Startu, opracowana przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz, ma charakter profilaktyczno-terapeutyczny i diagnostyczny, jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do czytania i pisania, a niezbędna dla dzieci z opóźnieniami funkcji językowych, spostrzeżeniowych, ruchowych czy motorycznych i w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.
490 zł
Kurs obejmuje

Czego się nauczysz

 • wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć
 • poznasz ogólnodostępne aplikacje do tworzenia materiałów elektronicznych przeznaczonych do pracy z uczniami na zajęciach w szkole i w domu.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Wymagania

 • komputer podłączony do internetu

Opis

Ważne informacje:

 • kurs online, tożsamy z kursem stacjonarnym, po ukończeniu kursu można kontynuować edukację na kursie II stopnia.
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • prowadząca prześle uczestnikom materiały drogą mailową 

Opis: Metoda Dobrego Startu, opracowana przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz, ma charakter profilaktyczno-terapeutyczny i diagnostyczny, jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do czytania i pisania, a niezbędna dla dzieci z opóźnieniami funkcji językowych, spostrzeżeniowych, ruchowych czy motorycznych i w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym. Jest to metoda wspierania rozwoju psychomotorycznego, rehabilitacji psychomotorycznej i edukacji z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się.

Cel: Zapoznanie z teoretycznymi podstawami metody, strukturą i organizacją zajęć, badaniami nad efektywnością i możliwością zastosowań w edukacji, wspieraniem rozwoju psychoruchowego i terapią.

Plan kursu

 • pierwszy dzień 10.00-16.00

  10.00-10.10 Powitanie uczestników przez prof. Martę Bogdanowicz

  10.10 – 11.30 Historia powstania Metody Dobrego Startu – film nr 1 pt. „Geneza MDS” (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)

  11.30-11.45. Przerwa 

  11.45 – 13.00 Teoretyczne podstawy Metody Dobrego Startu – film nr 2  pt. „Założenia MDS” (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)

  13.00 -13.15 Rozmowa uczestników z prof. Martą Bogdanowicz

  13.15 – 13.30. Przerwa 

  13.30 -14.50 Przebieg  zajęć  prowadzonych Metodą Dobrego Startu – film nr 3  pt. „Struktura zajęć MDS” (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)

  14.50 -15.00 Zajęcia w grupach wiekowych – film z udziałem 3. latków (autorki filmu: Marta   Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka, METODA DOBREGO STARTU – film na DVD, Grupa Wydawnicza Harmonia)   

  15.00 – … Rozmowa uczestników z  prof. Martą Bogdanowicz

 • drugi dzień  10.00-15.00

  • 10.00 -10.05 Powitanie uczestników przez prof. Martę Bogdanowicz

   10.05 -10.45 Zastosowanie Metody Dobrego Startu – film nr 4 pt. „Wersje i programy MDS”  (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)

   10.45 – 11.00 Projekcja filmu “Zajęcia w grupach wiekowych” z udziałem 4.-latków (autorki filmu: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka, METODA DOBREGO STARTU – film na DVD, Grupa Wydawnicza Harmonia)

   11.00-11.20 Rozmowa uczestników z  prof. Martą Bogdanowicz

   11.20-11.35 Przerwa

   11.35 -12.00 Projekcja filmu “Zajęcia w grupach wiekowych” z udziałem 6.-latków (autorki filmu: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka, METODA DOBREGO STARTU – film na DVD, Grupa Wydawnicza Harmonia)

   12:00 -12.20  Rozmowa uczestników z  prof. Martą Bogdanowicz

   12.20-12:35 Przerwa

   12.35 – 13.35 Tworzenie konspektu zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu – rozmowa

   uczestników z  prof. Martą Bogdanowicz    

   13.35 – 13.55 Problemy związane z  prowadzeniem zajęć Metodą Dobrego Startu – film nr 5 pt.    

    „Organizacja zajęć MDS” (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)  

   14.00 –… Rozmowa uczestników z prof. Martą Bogdanowicz

   Uwaga! W programie mogą nastąpić przesunięcia w zależności od potrzeb i wymagań grupy.

Prowadzący

question-mark-2492009_640

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

psycholog kliniczny, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie

 prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – psycholog kliniczny, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej