Kurs

Exp

Informacje podstawowe

Termin: 13-15.09.2019r. – rekrutacja otwarta – WOLNE MIEJSCA
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi
Liczba miejsc: 30
Liczba godzin: 18
Cena: 650zł (300zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:
Treści warsztatów to połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu i afazji (przede wszystkim w ujęciu teorii mikrogenetycznej) …

wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczna chorego z afazją. W czasie trzydniowych warsztatów przedstawione będzie szczegółowe podejście do diagnozy afazji. Zaprezentowane będą oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym opisy technik, metod, programów i podejść.

Cel:
Zapoznanie się definicją oraz mechanizmami zaburzeń języka o typie afazji oraz z metodami neuropsychologicznej diagnozy i terapii chorych z afazją. Zapoznanie się z metodami badania afazji oraz opanowanie umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce klinicznej.

Warsztat obejmuje: kursy poranne, w których odbędą się głównie wykłady teoretyczne oraz kursy popołudniowe obejmujące głównie ćwiczenia ukierunkowane na zapoznanie się z metodami diagnozy i terapii afazji.

Uczestnicy są proszeni o przyniesienie swoich laptopów. W czasie kursu będą opracowywać metody badania terapii afazji.

Program kursu

Dzień pierwszy:

 • Współczesne szkoły, strategie i metody terapii indywidualnej i grupowej afazji. Założenia i ograniczenia. Film terapia afazji.
 • Praca z rodziną – psychoedukacja, strategia radzenia sobie w sytuacji trudnej.
  Interpretacja wyników badania zaburzeń nazywania i rozumienia w celu zabudowania profilu zaburzeń języka oraz postawienia diagnozy.
 • Narzędzia wspomagające postawienie diagnozy – wywiad, badanie zaburzeń uwagi pamięci.

Dzień drugi:

 • Afazja: przyczyny i rodzaje
 • Jak formuje się objaw w ujęciu teorii mikrogenetycznej
 • Psychospołeczne konsekwencje afazji (wpływ na rodzinę, rozluźnienie więzi, funkcjonowanie społeczne – (konieczność zwrócenia uwagi i objęcia terapią również członków rodziny)
 • Test Żetonów – opis narzędzia
 • Zapoznanie się z możliwościami administrowania tej baterii
 • Ocena wyników

Dzień trzeci:

 • Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących afazji
 • Struktury mózgowe biorące udział w zaburzeniach mowy o typie afazji
 • Plastyczność i neurogeneza w procesie wychodzenia z afazji
 • Modele zaburzeń języka o typie afazji
 • Bostońska Bateria Nazywania wersja polska – opis narzędzia
 • Zapoznanie się z możliwościami administrowania tej baterii
 • Ocena wyników

rejestracja

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)
  Inne niż powyżej ?

  TakNie

  Dane do faktury: (opcjonalne)

  Zobowiązania:

  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl