Kurs

Diagnostyka i terapia skolioz wg Metody FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Informacje podstawowe

Termin: I cz. 19-22 lutego 2020r.; II cz. 15-17 czerwca  2020r.; III cz. 15-18.10.2020r. Rekrutacja zakończona. Szkolenie wpisane do BUR – możliwość dofinansowania!
Prowadzenie: Dr n. med. Marianna Białek, Mgr Andrzej M’hango
Adresaci: lekarze rehabilitacji ruchowej, pediatrzy, lekarze rodzinni, mgr rehabilitacji ruchowej, mgr fizjoterapii, licencjat fizjoterapii, technik fizjoterapii.
Liczba miejsc: 30
Liczba godzin: 96
Cena: 6250zł (1000 zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 5250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Cel kursu:
zapoznanie z dokładną diagnostyką dzieci ze skoliozą, chorobą Scheuermanna i wadami postawy. Nauka doboru indywidualnych ćwiczeń w zależności od wielkości kąta Cobba, ilości łuków, istniejącej (lub braku kompensacji) czynnościowej lub strukturalnej oraz od celu jaki chcemy uzyskać: zmniejszenie kąta skoliozy, stabilizacja skoliozy, przygotowanie do zabiegu operacyjnego czy terapia po zabiegu operacyjnym

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • Mięśnie fazowe i toniczne (teoria). PRM – zasady ogólne i  cz. Praktyczna
 • Techniki energizacji mięśni, punkty spustowe. (teoria i praktyka)
 • Stopa – teoria. Trening kontroli sensomotorycznej – prezentacja terapii. Stopa płasko-koślawa/szpotawa– część praktyczna
 • Relaksacja mm. podudzia – cz. praktyczna
 • Kolano koślawe, szpotawe – teoria. Relaksacja mm uda  – cz. praktyczna (tylne uda, prosty uda)
 • Wzorce miednicy i kkd – teoria i praktyka
 • Relaksacja mm uda  – cz. praktyczna (przywodziciele, napinacz powięzi szerokiej)
 • Stabilizacja dolnego tułowia – cz. praktyczna
 • Karta badania i badanie pacjenta – cz. teoretyczna i praktyczna
 • Miednica – teoria, badanie miednicy –cz. Praktyczna. Psychologiczny aspekt terapii pacjentów ze skoliozą – cz. Teoretyczna. Wpływ siły grawitacji na skoliozę – analiza terapeutyczna. Fazy kontroli motorycznej. Etapy leczenia skolioz. – cz. Teoretyczna
 • Wzorce łopatki i kkg- teoria i praktyka. Rotatory stawu biodrowego i ich wpływ na ustawienie miednicy – cz. Praktyczna
 • Biomechanika kręgosłupa i etiopatogeneza skolioz– wykład, Badanie długości kkd (pokaz i cz. praktyczna). Terapia domowa – cz. Teoretyczna
 • Prezentacja pracy z pacjentem przez wykładowców, omówienie pacjenta
 •  Łańcuchy zamknięte dla skoliozy dwułukowej – cz. Praktyczna.  Podsumowanie kursu, pytania, odpowiedzi.  Egzamin teoretyczny z I cz. kursu
 • Utrwalenie materiału z cz. I kursu. Wrażenia i spostrzeżenia z pracy ze skoliozami po I cz. kursu. Testowanie i terapia m. biodrowo-lędźwiowego – cz. Praktyczna
 • Relaksacja m. najszerszego grzbietu dla skoliozy jednołukowej i dwu-łukowej– cz. Praktyczna. Relaksacja m. prostownika grzbietu po stronie wklęsłej i wypukłej skoliozy jedno i dwułukowej– cz. praktyczna
 • Relaksacja m. czworobocznego lędźwi po stronie wklęsłej i wypukłej skoliozy Th/L – cz. praktyczna. Relaksacja przepony – cz. praktyczna.
 • Pacjenci ze skoliozą – cz. Praktyczna. Omówienie pacjentów.
 • Relaksacja mm obręczy barkowej – kapturowy, dźwigacz łopatki, piersiowy większy i mniejszy-cz. praktyczna
 • Ćwiczenia oddechu derotacyjnego w poz. funkcjonalnych (różnice między oddechem derotacyjnym wg. Schroth, Dobosiewicz i Białek – cz. Praktyczna.
 • Relaksacja mm obręczy barkowej – m. podgrzebieniowy, obły większy i mniejszy, podłopatkowy – cz. praktyczna.
 • Pacjenci ze skoliozą – cz. Praktyczna. Omówienie pacjentów.
 • Relaksacja mm. szyi – mm. podpotyliczne, mostkowo-obojczykowo-sutkowy, pochyłe szyi –cz. praktyczna.
 • Analiza zdjęć rtg ze skoliozą. Radiologiczne omówienie różnych skolioz, nauka pomiaru kąta. Cobba, kąt rotacji wg Perdriolle’a, kąt Methay, Risser.
 • Stabilizacji skoliozy, przykłady ćwiczeń stabilizujących – cz. praktyczna
 • Pacjenci ze skoliozą – cz. Praktyczna. Omówienie pacjentów.
 • Kombinacja wzorców ruchowych dla skolioz 2-łukowych i 3-łukowych (kompensacja strukturalna i czynnościowa) cz. praktyczna
 • Egzamin teoretyczny z II cz. Kursu. Egzamin praktyczny.
 • Powtórzenie materiału z cz. II kursu. Omówienie pacjentów z praktyki zawodowej w przerwie między I a II cz. kursu
 • Zasady główne łańcuchów mięśniowych. Relaksacja Taśmy Powierzchownej Tylnej TPT (powięź stopy, m. brzuchaty łydki, m. płaszczkowaty, korekcja ustawienia kolana szpotawego/koślawego przez relaksację mm. tylnych uda – cz. praktyczna.
 • Relaksacja Taśmy Powierzchownej Tylnej TPT (techniki na guzie kulszowym w celu zwiększenia/zmniejszenia przodopochylenia miednicy, techniki powięziowe na zwiększenie/ zmniejszenie kifozy piersiowej – cz. praktyczna.
 • Pacjenci ze skoliozą – cz. Praktyczna.Omówienie pacjentów.
 • Relaksacja Taśmy Powierzchownej Przedniej (TPP) –m. piszczelowy przedni, czworogłowy uda. Kombinacja wzorców ruchowych – dodawanie/zabieranie kompensacji czynnościowej – cz. praktyczna
 •  Relaksacja Taśmy Powierzchownej Przedniej (TPP) – m. prosty brzucha i powięź mostkowa. Relaksacja Taśmy Bocznej (TB) – m. strzałkowy długi i krótki, m. napinacz powięzi szerokiej. Korekcyjne ustawienie stopy płasko-koślawej/szpotawej – cz. praktyczna.
 • Zwiększanie Shift skoliozy Th/L i L w kierunku korekcji – relaksacja mięśni TB w obrębie grzebienia biodrowego. Relaksacja mm. międzyżebrowych po stronie wklęsłej skoliozy Th.– cz. praktyczna.
 • Pacjenci ze skoliozą – cz. Praktyczna. Omówienie pacjentów.
 • Relaksacja Taśmy Spiralnej (TS). Techniki derotacji tułowia w pozycji leżenia na boku/ w siadzie/ w staniu dla skoliozy Th i Th/L – cz. praktyczna.
 • Relaksacja Taśmy Spiralnej (TS). Korekcyjne ustawienie łopatek po stronie wklęsłej i wypukłej skoliozy Th (kompleks równoległoboczno-zębaty) – cz. praktyczna.
 •   Relaksacja Taśmy Powierzchownej Głębokiej (TPG) – m. piszczelowy tylny, przywodziciele uda, dno miednicy – cz. praktyczna.
 • Pacjenci ze skoliozą – cz. Praktyczna. Omówienie pacjentów.
 • Relaksacja Taśmy Powierzchownej Głębokiej (TPG) – m. grzebieniowy i biodrowy. Relaksacja połączenia między mięśniami brzucha a dnem miednicy oraz w obrębie tylnej ściany brzucha – cz. praktyczna.
 • Podsumowanie całego kursu terapii FITS. Planowanie terapii długoterminowej. Utrwalenie trudniejszych technik. Pytania i odpowiedzi. Rozdanie certyfikatów.

Na I część proszę powtórzyć mięśnie kończyn dolnych i obręczy biodrowej
Na II część proszę powtórzyć mięśnie tułowia, obręczy barkowej i szyi.
Pierwszego dnia II części kursu – egzamin teoretyczny (test) z materiału części I szkolenia.
Pierwszego dnia III części kursu – Egzamin teoretyczny (test) z materiału części II szkolenia
Czwartego dnia III części kursu – egzamin praktyczny – do egzaminu praktycznego dopuszczone zostaną osoby które  pozytywnie zaliczyły testy teoretyczne.

Na kurs proszę przywieź:
pion, linijkę drewnianą 30 cm, skoliometr Bunnela, centymetr krawiecki, inclinometr Sandersa, cienki długi ręcznik do położenia na leżanką
Piony będzie można zakupić na kursie.
Należy być przygotowanym do ćwiczeń praktycznych – krótkie elastyczne spodenki i panie – biustonosz z cienkimi paskami z tyłu. Dodatkowo – obuwie zamienne.

Program kursu

I część
I dzień 11,00 – 18,00
II dzień  08,00 – 17,30
III dzień 08,00 – 17,30
IV dzień 08,00 – 16,45

II część
I dzień 11,00 – 18,00
II dzień 08,00 – 17,30
III dzień 08,00 – 17,30

III część
I dzień 11,00 – 18,00
II dzień 08,00 – 17,30
III dzień 08,00 – 17,30
IV dzień 08,00 – 11,45

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji „Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Formularz rejestracji

Województwo:Dane do faktury: (opcjonalne)


TakNie


TakNie


TakNie


Informacje o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

Uwagi !

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl

Zamknij