Kurs

Afazja -diagnoza i terapia

Informacje podstawowe

Termin: 16-18.12.2022 – kurs online! – rekrutacja otwarta – link do zapisów na kurs online: kliknij TUTAJ>

Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi
Liczba miejsc: 30
Liczba godzin: 18
Cena: 890zł (wpisowe 500zł oraz 390zł płatne do 4 tyg. przed rozpoczęciem szkolenia)
Miejsce kursu: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca, Wrocław, ul. Swobodna 8a

Opis:
Treści warsztatów to połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu i afazji (przede wszystkim w ujęciu teorii mikrogenetycznej) ..

wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczna chorego z afazją. W czasie trzydniowych warsztatów przedstawione będzie szczegółowe podejście do diagnozy afazji. Zaprezentowane będą oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym opisy technik, metod, programów i podejść.

Cel:
Zapoznanie się definicją oraz mechanizmami zaburzeń języka o typie afazji oraz z metodami neuropsychologicznej diagnozy i terapii chorych z afazją. Zapoznanie się z metodami badania afazji oraz opanowanie umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce klinicznej.

Warsztat obejmuje: kursy poranne, w których odbędą się głównie wykłady teoretyczne oraz kursy popołudniowe obejmujące głównie ćwiczenia ukierunkowane na zapoznanie się z metodami diagnozy i terapii afazji.

Uczestnicy są proszeni o przyniesienie swoich laptopów. W czasie kursu będą opracowywać metody badania terapii afazji.

Program kursu

Dzień pierwszy:

 • Współczesne szkoły, strategie i metody terapii indywidualnej i grupowej afazji. Założenia i ograniczenia. Film terapia afazji.
 • Praca z rodziną – psychoedukacja, strategia radzenia sobie w sytuacji trudnej.
  Interpretacja wyników badania zaburzeń nazywania i rozumienia w celu zabudowania profilu zaburzeń języka oraz postawienia diagnozy.
 • Narzędzia wspomagające postawienie diagnozy – wywiad, badanie zaburzeń uwagi pamięci.

Dzień drugi:

 • Afazja: przyczyny i rodzaje
 • Jak formuje się objaw w ujęciu teorii mikrogenetycznej
 • Psychospołeczne konsekwencje afazji (wpływ na rodzinę, rozluźnienie więzi, funkcjonowanie społeczne – (konieczność zwrócenia uwagi i objęcia terapią również członków rodziny)
 • Test Żetonów – opis narzędzia
 • Zapoznanie się z możliwościami administrowania tej baterii
 • Ocena wyników

Dzień trzeci:

 • Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących afazji
 • Struktury mózgowe biorące udział w zaburzeniach mowy o typie afazji
 • Plastyczność i neurogeneza w procesie wychodzenia z afazji
 • Modele zaburzeń języka o typie afazji
 • Bostońska Bateria Nazywania wersja polska – opis narzędzia
 • Zapoznanie się z możliwościami administrowania tej baterii
 • Ocena wyników

rejestracja

Instrukcja rejestracji

Prosimy o uważne wypełnianie formularza, ponieważ podane dane automatycznie wpisywane są do dokumentacji oraz na zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Krok 1
Wybierz interesujący Cię kurs z pozycji “Wybierz szkolenie:” i wypełnij formularz.

Krok 2 (opcjonalny)
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na inne dane niż dane osoby dokonującej wpłaty uzupełnij również pozycję dane do faktury.
Pozostawienie tych pól pustych oznacza, że faktura zostanie wystawiona na dane płatnika.

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia (pobierz wzór oświadczenia) faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).

Krok 3
Wyślij formularz (przycisk Wyślij)

Krok 4
Czekaj na mailowe potwierdzenie rejestracji. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi kursu (sprawdź również folder SPAM).

Krok 5
Dokonaj wpłaty wpisowego w ciągu 5 dni od przesłania formularza. Dane do przelewu znajdziesz w mailu z potwierdzeniem rejestracji.

  Formularz rejestracji

  Województwo:

  Dane do faktury: (opcjonalne)


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Informacje o ochronie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej ... więcej

  Uwagi !

  Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
  Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Fundacja Promyk Słońca
  42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
  ING Bank Śląski S.A.

  Podczas kursu dostępna jest bezpłatnie kawa, herbata i przekąski. Obiady można zamawiać we własnym zakresie – firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 25 zł. 

  Przed budynkiem dostępny jest PŁATNY parking. 

  Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie – www.sklep.promykslonca.pl