Kursy dla fizjoterapetów

Lista kursów
dla fizjoterapetów

 • I cz. 3-6.09.2019r.; II cz. 20-22.11.2019r.; III cz. 15-18.12.2019r.
 • Dr n. med. Marianna Białek, Mgr Andrzej M’hango
 • dla lekarzy rehabilitacji ruchowej, pediatrów, lekarzy rodzinnych, mgr rehabilitacji ruchowej, mgr fizjoterapii, licencjatów fizjoterapii, techników fizjoterapii.
 • 13 września 2019
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów, ortotyków, studentów, pacjentów wraz z rodzicami, wszystkich specjalistów, którym bliska jest tematyka skolioz
 • 12-14.11.2019
 • wykładowca General Movements Trust
 • dla lekarzy, fizjoterapeutów
 • 12-14.11.2019
 • wykładowca General Movements Trust
 • dla lekarzy, fizjoterapeutów, którzy ukończyli kurs Diagnostyki metodą Prechtla
 • 13-15.03.2020
 • Magdalena Lepsikova
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy
 • 7-9.10.2019
 • Magdalena Lepsikova
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy
 • 7-9.10.2019
 • Irena Martynowa
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli - terapeutów EEG Biofeedback
 • w trakcie ustalania
 • Irena Martynowa
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli - terapeutów EEG Biofeedback
 • 16-19 września 2019
 • Irena Martynova
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli
 • 7-10 października 2019
 • Irena Martynova
 • dla pedagogów, psychologów, nauczycieli
 • 14-15 września 2019r.
 • mgr Izabela Fajkowska
 • ala psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
 • 26 listopada 2019r.
 • Roger Ehrenreich
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy, ginekologów, położnych
 • 27-28 listopada 2019r.
 • Roger Ehrenreich
 • dła lekarzy pediatrów oraz fizjoterapeutów i lekarzy pracujący z dziećmi
 • 14-15 września 2019 r.
 • Agnieszka Rosa
 • dla pedagogów, terapeutów pedagogicznych, psychologów, tyflopedagogów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych
 • 5-7 lipca 2019r.
 • Ilona Brzozowska – Misiewicz
 • dla pracowników służby zdrowia (pielęgniarek i pielęgniarek środowiskowych pracujących z młodymi matkami i ich dziećmi, lekarzy), fizjoterapeutów, masażystów, osób towarzyszących kobietom w ciąży, nauczycieli szkoły rodzenia, logopedów
 • Zjazd I 12-16 października 2019r., Zjazd II 4-8 listopada 2019r.
 • dr Ewa Górna
 • dla fizjoterapeutów
 • w trakcie ustalania
 • Agnieszka Stępień
 • dla absolwentów kursu PNF Podstawowego, których główną częścią składową pracy zawodowej stanowi rehabilitacja dzieci i młodzieży
 • 7-9.10.2019
 • mgr Hanna Darian, mgr Wielisława Wasyłew - Zwierz
 • dla psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
 • Zjazd I 17-20 stycznia 2019r., Zjazd II 8-10 marca 2019r., Zjazd III 10-12 maja 2019r., Zjazd IV 27-30 czerwca 2019r., Zjazd V 20-22 września 2019r., Zjazd VI 18-20 października 2019r., Zjazd VII 10-12 stycznia 2020r., Zjazd VI 11-13 stycznia 2019r., Zjazd VII 1-3 marca 2019r.
 • mgr Justyna Sadowska
 • dla fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarzy, logopedów
 • 12-13 października 2019
 • Izabela Fajkowska
 • dla psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
 • 25-28.03.2019, 29.03-1.04.2019, 24-27.08.2019, 28-31.08.2019
 • Barbara Zukunft-Huber
 • dla fizjoterapeutów, lekarzy (szczególnie pediatrzy, ortopedzi)
 • 23 - 26 listopada 2019r.
 • Certyfikowani nauczyciele metody
 • dla lekarzy
 • w trakcie ustalania
 • prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
 • psycholodzy, pedagodzy
 • 5-6 października 2019 r.
 • Maria Wojna
 • dla nauczycieli przedszkolnych
 • 02.02.-09.02.2020r., 14.05.- 20.05.2020r., 16.09.-20.09.2020r. and 21.09.-23.09.2020r.( teoria), w trakcie ustalania 2021r., w trakcie ustalania 2021r.
 • Certyfikowani nauczyciele metody
 • dla fizjoterapeutów
Zamknij